Skip to content

Rugăciunea de la ora 20.00

Fiecare parohie din diaspora are propria specificitate. Formându-se în jurul unui nucleu foarte mic dar având aceleaşi idealuri şi interese, comunitatea noastră şi-a unit eforturile, încă de la început, în căutarea unui locaş propriu de cult. Cum nu puteam întreprinde nimic fără ajutorul rugăciunii, părintele Mihail a alcătuit o rugăciune proprie, adaptată nevoilor noastre. Aşa a luat naştere Rugăciunea pentru biserica noastră (ora 20.00).
Cu ajutorul lui Dumnezeu am găsit o biserică evanghelică, am reuşit să o transformăm într-una ortodoxă, să o pictăm şi să o sfințim… Dar nici acum nu ne-a lipsit Rugăciunea pentru pictură (ora 20.00).
După toate aceste împliniri cele două rugăciuni nu mai aveau sens. Acestea au fost înlocuite însă cu o nouă rugăciune : Rugăciunea pentru bolnavi (ora 20.00)