Skip to content

Scurt istoric

Parohia Ortodoxă Română «Naşterea Domnului» Stuttgart a luat fiinţă, din punct de vedere juridic, pe data de 24 noiembrie 1996, prin strădania părintelui dr. Nicolae Condrea (actualmente arhiepiscop al românilor ortodocşi din America şi Canada) susţinut, în această iniţiativă, de un grup restrâns de români din Stuttgart şi împrejurimi, doritori de a se constitui într-o comunitate religioasă ortodoxă. Din punct de vedere canonic, această parohie se află sub jurisdicţia Mitropoliei Ortodoxe Române pentru Germania, Europa Centrală şi de Nord, cu sediul la Nürnberg, avându-l ca păstor sufletesc pe IPS Arhiepiscop şi Mitropolit dr. Serafim Joantă.
 
Deşi bazele parohiei s-au pus în noiembrie 1996, activitatea propriu-zisă a început câteva luni mai târziu, ca urmare a dificultăţilor generate de găsirea unei biserici dispuse să găzduiască comunitatea noastră. În cele din urmă, după căutări şi refuzuri, prin bunăvoinţa preotului catolic Joos Leemen, de la biserica «Heilige Familie» din Vaihingen-Rohr, pe data de 4 mai 1997, se săvârşeşte aici prima Sfântă Liturghie, moment sacru pecetluind inaugurarea activităţii misionare în această tânără comunitate.
 
Deschiderea oficială a parohiei a avut loc pe 3 mai 1998, exact la un an de la fondarea ei, prilej cu care ne-am bucurat să-l primim pe IPS Serafim, Mitropolitul nostru, spre a sărbători împreună acest moment deosebit. Pe 26 mai 2002, într-un cadru festiv, biserica noastră a sărbatorit 5 ani de existenţă, în prezenţa IPS Mitropolit Serafim şi a peste 300 de credincioşi ortodocşi, catolici şi evanghelici. Cu această ocazie s-a instituit şi hramul de vară al parohiei, Sfinţii Împăraţi Constantin şi Maica sa, Elena. Prin urmare, parohia noastră sărbătoreşte două hramuri : Naşterea Domnului (25 decembrie) şi Sf. Împăraţi Constantin şi Maica sa, Elena (21 mai).
 
De la fondarea ei şi până în noiembrie 2001, această parohie a fost păstorită de părintele dr. Nicolae Corin Condrea. După plecarea sa, funcţia de paroh a revenit preotului dr. Mihăiţă Bratu, prezent în sânul acestei comunităţi, în calitate de preot misionar, încă de la întemeierea ei. La finele anului 2003, parohia îşi mută sediul în biserica «Sfântul Mihail» din Stuttgart Zuffenhausen, locaş evanghelic aparţinând complexului «Johann Albrecht Bengel Haus», cu statutul de chiriaş.
 
În august 2004 este semnat contractul de vânzare-cumpărare al acestei biserici. Câteva luni mai târziu încep lucrările de restructurare ale edificiului, coordonate de dl. arhitect Ion Ionescu, dl. inginer Dragoş Boghian – ambii din Nürnberg – şi de dl. inginer Görg Gaspar, din Stuttgart. Cumpărarea şi reamenajarea bisericii s-au făcut cu sprijinul Guvernului României, care a plătit jumătate din preţul ei de cumpărare (150.000 Euro), prin preluarea de către parohie a unui împrumut bancar (160.000 de Euro), achitat la finele anului 2011, şi din donaţiile – uneori de mii de Euro – primite de la credincioşi. Mai întâi, s-a construit turnul Pantocrator şi s-a înălţat, în formă de boltă, tavanul bisericii şi al Sfântului Altar. S-a înnoit întregul circuit electric al clădirii, prin ostenela domnului Nicolae Lucaciu, din Sigmaringen, care a pregătit apoi, pentru pictură, întreaga suprafaţă a bisericii. Altarul vechi s-a modificat, fiind despărţit ulterior de restul bisericii printr-un iconostas deosebit de frumos, lucrat în România de firma condusă de dl. Peiu Pantelimon. Icoanele au fost pictate de monahia Marina Muntean, de la Centrul mitropolitan din Nürnberg. Concomitent biserica a fost dotată cu strane de stejar, lucrate de firma mai sus amintită. În faţa bisericii, s-a amenajat o frumoasă grădină numită de credincioşi «grădina raiului».
 
În mai 2006, are loc sfinţirea bisericii, în prezenţa IPS Serafim, IPS Nicolae Condrea, PS Sofian Pătrunjel, înconjuraţi de un sobor de preoţi, oficialităţi religioase şi politice şi peste 400 de persoane din Stuttgart şi împrejurimi. După un scurt răgaz încep, la finele anului 2007, lucrările de pictură în tehnica fresco, executate de domnul pictor bisericesc Mihai Gabur şi soţia sa, Doiniţa. Cei peste 750 de metri pătraţi au fost executaţi într-un interval de 14 luni, în cursul anilor 2007-2012.
 
La începutul anului 2012 s-a reamenajat holul de la intrarea bisericii – inclusiv locul unde ard lumânările – care a fost pictat în întregime. Încă de la începutul lucrărilor, grupuri de creştini germani şi-au manifestat interesul şi admiraţia pentru acest gen de artă, dispărut de mult din mediul religios occidental. Astfel, în fiecare an, sunt cinci sau şase grupuri, de diferite vârste şi confesiuni, care viziteză biserica şi care cer lămuriri asupra Ortodoxiei, comunităţii din Stuttgart ori asupra artei noastre bisericeşti.
 
Prestigiul Parohiei Ortodoxe «Naşterea Domnului» din Stuttgart a crescut atât de mult încât, despre aceasta, s-a scris în presă ori s-au difuzat, pe posturile de televiziune germane şi române, mai multe transmisiuni. De exemplu, în mai 2012, s-au transmis în direct, la ZDF, 45 de minute din Liturghia arhierească săvârşită în frumosul nostru locaş, cu ecouri extraordinare la public (peste 800.000 de telespectatori).

 

Pe 26 mai 2013 a avut loc sfinţirea picturii. 

 

Pe data de 21 mai 2016, de ziua Sfinților Împărați Constantin şi Elena, parohia a sărbătorit, în prezența IPS Serafim şi a IPS Nicolae al Americii şi Canadei, 20 de ani de la înființarea ei.