Skip to content

Bethanien – Würtiges Leben im Alter

În ultimii ani, numărul creştinilor ortodocşi – greci, ruşi, sârbi, români şi bulgari din Stuttgart – a crescut simţitor. Astăzi, populaţia ortodoxă din Stuttgart şi împrejurimi numără mai multe zeci de mii. Cum o parte din ei îmbătrânesc şi devin treptat neputincioşi, au nevoie de ajutor. Nu toţi au familii care îi pot îngriji acasă până la sfârşitul vieţii lor.
 În acest context, preoţii celor cinci parohii ortodoxe din Stuttgart au hotărât, de comun acord, ca în colaborare cu Centrul de îngrijire «Bethanien» din Möhringen să înfiinţeze o secţie ortodoxă. Această secţie, care va oferi creştinilor ortodocşi atât locuri cu îngrijire medicală (Pflegeplätze) cât şi locuinţe asistate medical (betreute Wohnungen), este gândită să devină un loc pentru petrecerea ultimei părţi a vieţii cu demnitate, unde oamenii vârstnici să beneficieze nu doar de  îngrijire calificată, ci şi de cea spirituală, fiecare în limba lui maternă. Pe arealul susnumitului cămin se va amenaja o capelă ortodoxă în care se vor ţine regulat slujbe religioase, cu colaborarea tuturor preoţilor ortodocşi din Stuttgart. În ultimii ani, s-au celebrat deja câteva Vecernii şi Sfinte Liturghii, la care au participat enoriaşi ai celor cinci parohii, cei câţiva bătrâni ortodocşi ce trăiesc deja în acest centru, reprezentanţi ai Bisericii Evanghelice şi ai Centrului de îngrijire «Bethanien».
Proiectul a fost făcut cunoscut în presă şi la radio. Pentru popularizarea s-au organizat, de asemenenea, cu sprijinul celor cinci parohii implicate în realizarea acestuia, manifestări culturale la Primăria din Stuttgart şi la Centru «Bethanien». Pentru promovarea proiectului avem nevoie de sprijinul comunităţilor ortodoxe din oraşul Stuttgart. Căutăm oameni care sunt dispuşi să se implice în realizarea acestuia. În principiu, aceştia sunt :
  1.  Oameni vârstnici de confesiune ortodoxă, care au nevoie de îngrijire sau ar putea avea nevoie în curând, respectiv rudele acestora;
  2. Oameni vârstnici de confesiune ortodoxă, care caută locuinţe asistate medical amenajate specific vârstei sau rudele acestora ;
  3. Asistenţi care provin din ţările susmenţionate şi care stăpânesc limba acestor ţări ;
  4. Oameni provenind din ţările susmenţionate, dornici să se califice în îngrijirea vârstnicilor. La centrul de îngrijire pentru vârstnici «Bethanien» funcţionează o şcoală pentru îngrijirea medicală a vârstnicilor ;
  5. Creştini ortodocşi dispuşi, în mod onorific, să viziteze oamenii vârstnici în cămin, respectiv să păstreze contactul cu dumnealor.