Skip to content

Preot Mihaiță Bratu

Părintele Mihăiţă Bratu s-a născut la data de 9 iulie 1967, în oraşul Odobeşti, judeţul Vrancea. După absolvirea şcolii generale în comuna natală, Jariştea, urmează treapta întâi la Liceul Pedagogic din oraşul Focşani, secţia filologie-istorie (1981-1983), iar apoi cursurile Seminarului Teologic din Buzău (1983-1988). După satisfacerea serviciului militar (1988-1989), devine student la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Bucureşti (1989-1993) şi apoi doctorand al aceleaşi facultăţi, specialitatea «Bizantinologie» (1994-1996), catedră condusă de reputatul bizantinolog Prof. dr. Emilian Popescu. În timpul studiilor, se căsătoreşte cu domnişoara Luminiţa Muscă (1991) – pe atunci studentă la Facultatea de Istorie iar mai târziu profesoară de istorie – şi este hirotonit întru preot în cadrul episcopiei Buzăului, la data de 17 iulie 1991. După o perioadă de activitate preoţească misionară în Bucureşti (1991-1992), părintele Mihail este numit preot pe seama parohiei Călieni, protopopiatul Focşani, judetul Vrancea, pe care o păstoreşte până la plecarea sa în străinătate (1992-1996).
 
Ca urmare a obţinerii unei burse de studii din partea guvernului francez, vine la Strasbourg, ca doctorand al Facultăţii de Teologie Catolică a Universităţii Marc Bloch. În anul 1997, obţine diploma de studii aprofundate (DEA) în teologie catolică, iar patru ani mai târziu (iulie 2001), titlul de doctor al aceleaşi facultăţi, cu o teza tratând despre teologia icoanei în vremea iconoclasmului (sec. VIII-IX).
 
Din septembrie 1999 până în 2004, ocupă postul de asistent universitar la catedra de «Bizantinologie» a Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Bucureşti. În această calitate, ca şi după renunţarea la cariera universitară, părintele Mihail publică mai multe articole despre icoană în reviste de specialitate din ţară şi străinătate.
 
Încă de la sosirea sa în Occident, acesta a activat ca preot misionar în cadrul Mitropoliei Ortodoxe Române pentru Germania şi Europa Centrală, mai întâi la parohia ortodoxă «Sfânta Treime» din Offenburg (1996-1997), iar apoi la parohia românească «Naşterea Domnului» din Stuttgart, înfiinţată în anul 1997 de către părintele dr. Nicolae Corin Condrea, actualul arhiepiscop al românilor din America şi Canada (din martie 2002). După plecarea părintelui Nicolae în ţară, IPS Mitropolit Serafim Încredinţează părintelui Mihail, începând cu data de 1 noiembrie 2001, funcţia de paroh al acestei biserici.
 
Între 2001 şi 2003 acesta şi-a desfăşurat activitatea liturgică în biserica romano-catolică «Heilige Familie» din Stuttgart-Vaihingen, în aceleaşi condiţii dificile, ca şi predecesorul său. În contextul în care s-a ivit oportunitatea cumpărării unui locaş propriu de slujire, împreună cu un grup restrâns de aproximativ 30 de familii, se decide să ducă la împlinire acest deziderat. Cum banii lipseau, se gândeşte la găsirea unor eventuali sprijinitori ai acestui proiect. Se întâlneşte la München cu Adrian Năstase, pe atunci prim-ministru al României, şi la Berlin cu Titus Corlăţean, Secretar de Stat la Departamentul pentru Românii de pretutindeni, obţinând promisiunea unei susţineri financiare, în cazul în care parohia ar avea jumătate din suma de cumpărare a bisericii. Iniţiază contractarea unui împrumut bancar şi desfăşoară o intensă activitate de sensibilizare a românilor din Stuttgart şi împrejurimi pentru susţinerea acestui proiect. În acest sens lansează ideea «10 Euro pentru biserică», după modelul «un leu pentru Ateneu». Se fac demersuri la firmele Porsche, Bosch şi Mercedes, unele încununate de succes.
 
În august 2004 semnează contractul de vânzare cumpărare al bisericii evanghelice «Sfântul Mihail» din Stuttgart-Zuffenhausen şi în anul următor obţine aprobarea pentru restructurarea bisericii conform tradiţiei ortodoxe româneşti. Încep lucrările de şantier, care au durat până în primăvara anului 2012, în care se implică în mod activ, înconjurat de zeci de enoriaşi dornici de a avea un loc deosebit de închinare în Stuttgart.
 
Concomitent cu această lucrare edilitară, părintele Mihail a desfăşurat de la început şi până astăzi în parohia din Stuttgart o intensă activitate pastoral-misionară punând accent pe următoarele aspecte :  participarea regulată şi activă la Sfânta Liturghie ; Spovedanie şi Împărtăşanie, cât mai des ; cântarea comună în biserică ; susţinerea  financiară a persoanelor aflate în nevoie şi suferinţă sub deviza «nu fiţi zgârciţi, că nu vă mântuiţi !», etc.
 
Ca răsplată pentru eforturile depuse, părintele paroh primeşte distincţiile «Crucea Patriarhală» şi Ordinul «Meritul Cultural» în gradul de Ofiţer. De asemenea, din încredinţarea IPS Serafim a fost desemnat ca protoiereu de Baden-Würtemberg (2006-2016).
 
Visul părintelui Mihail este de a lăsa în urma sa o comunitate puternică reunită în jurul bisericii, care să devină pentru românii din Stuttgart şi împrejurimi simbolul unităţii lor din risipire iar pentru fraţii de celelalte credinţe o ambasadă autentică a spiritualităţii ortodoxe româneşti.
Parintele Paroh - Dr. Mihaita Bratu-1